Zahtjev za kredit

Podaci i informacije koje se unose u web aplikaciju su dostupni samo MKD "Mikrofin" i koriste se za obradu Vašeg kreditnog zahtjeva. Zaštita Vaših podataka je obezbijeđena visokim standardima sigurnosti. Naš cilj je brza usluga i zadovoljan klijent.
 • 1
  Lične informacije
 • 2
  Informacije o kreditu
 • 3
  Analiza
 • 4
  PotvrdaOvim putem dobrovoljno i na lični zahtjev pristupam web aplikaciji u svrhu pregovora za dobijanje kreditnih sredstava.


Prijava za saradnike